Cynllun-hyfforddi-diogelwch-twnelu (TSTS)

Noder: Mae’r PDFs ar gael yn y Saesneg yn unig.

Mae'r cwrs hwn yn addas i chi os ydych yn ymwneud â'r diwydiant adeiladu twneli fel aelod o'r gweithlu, i'ch helpu i ddeall amrywiaeth o wahanol agweddau ar iechyd a diogelwch yn y diwydiant, yr amgylchedd gweithio cysylltiedig â rhai o'r peryglon posibl y gallech eu hwynebu ar safle twnelu.

Trosolwg

Roedd datblygiad y cwrs hwn yn ateb a arweiniwyd gan y diwydiant a gefnogwyd gan CITB [Construction Industry Training Board], TunnelSkills a'r British Tunnelling Society [Cymdeithas Twnelu Prydain](BTS). O'r cysyniad cyntaf drwodd i gyflenwi, ymgynghorwyd â chontractwyr, cleientiaid a darparwyr, yn aml â mewnbwn uniongyrchol i'r datblygiad. Cyn lansio'r cwrs cynhaliwyd peilot gyda rhanddeiliaid pwysig, Darllenwch y negeseuon cymeradwyaeth yma(331KB, PDF).

Mae'r cwrs un dydd hwn yn cwmpasu'r meysydd pwnc dilynol:

  • Mynediad i amgylchedd twnnel
  • Gwaith ar y wyneb a siafftiau
  • Adeiladu twneli
  • Offer a chyfarpar twnelu
  • Rheoli offer tanddaearol yn ystod gweithrediadau twnelu
  • Trefniadau argyfwng
  • Iechyd Galwedigaethol

Dysgwch ragor am gael cymeradwyaeth i gyflenwi'r cwrs hwne

Mae gwybodaeth bellach am y cwrs hwn ar gael yn Rheolau'r Cynllun

Canfod cwrs

Defnyddiwch ein chwiliad lleoliad cwrs i ganfod cwrs sy'n agos i chi.

Gwiriwr Cerdyn Ar-lein

Mae'r Gwiriwr Cerdyn Ar-lein enables you to search and view Card and Test details for individuals for scheme memberships and tests administered by CITB.