Astudiaethau achos

BAM Nuttall

Galwodd waith Susan Fletcher ar brosiect traffordd campus am ddatrysiadau clyfar ynglŷn â phrinderau sgiliau

Cyngor Rhanbarth Sedgemoor

Anelodd y cyngor at annog busnesau lleol i gyflogi pobl leol. Mae Caroline Derrick yn esbonio sut y goresgynnodd yr her