Hawlio'r grantiau cwrs Byr

Gall cyflogwyr a gofrestrir am ardoll hawlio grantiau CITB ar gyfer cyrsiau tymor byr cymeradwy (hyfforddiant sy'n parhau o leiaf 3 awr hyd at uchafswm o 29 diwrnod).

Mae gennym broses hawlio bontio ar waith ar gyfer taliadau grant o 3 Ebrill 2018. Mae hyn yn rhoi modd inni sicrhau ein bod yn gallu gweithredu'r cynllun grantiau tra byddwn ni'n ymgorffori'r systemau newydd. Bydd yn aros yn ei lle tan y byddwn ni'n argyhoeddedig bod popeth yn ei le ac yn gweithio. 

Sut i hawlio gyda Grantiau Ar-lein

O 1 Ebrill 2018, os ydych chi'n defnyddio darparwr hyfforddiant nad yw wedi cwblhau proses gymeradwyo Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy CITB (ATO) eto, rhaid ichi wneud eich cais am grant trwy Grantiau Ar-leinGallwch hawlio am gyflawniadau a enillwyd ers 1 Ebrill 2018 yn unig.

Eithriadau:
Os yw'ch dysgwr wedi cyflawni prawf CPCS neu gwrs Diogelwch Safle Plws, neu os ydych yn defnyddio Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy (ATO) o fewn y Cynllun Grantiau newydd o 1 Ebrill 2018, nid oes angen i chi wneud cais am grant cyflawniad cwrs tymor byr. Byddwn ni'n gwneud taliad awtomatig, os yw'n gymwys, trwy Bacs gan ddefnyddio'r data a ddarperir pan fyddwch chi'n archebu'r cwrs.

 1. Llofnodwch ar gyfer CITB ar-lein. (Os mai hwn yw eich ymweliad cyntaf, anfonir e-bost atoch i ddilysu'ch cyfrif a chreu'ch cyfrinair).
 2. Pan fyddwch chi ar hafan porth CITB Ar-lein, cliciwch ar y botwm 'Grant', lle gofynnir i chi fewngofnodi.
 3. Unwaith y byddwch yn y system Grantiau ar-lein, cliciwch ar wybodaeth hawlio am dymor byr.
 4. Dewiswch a ydych am wneud hawliad unigol (cwrs unigol/dysgwr) neu hawliad swmp (cyrsiau lluosog/dysgwyr).
 5. Bydd angen i chi gyfeirio at y codau grantiau fel y'i dangosir yn y chwiliad safonol am hyfforddiant cwrs byr wrth gwblhau'r naill ffurflen neu'r llall.
  Fel arall, gallwch lawrlwytho rhestr o godau grantiau (PDF, 379 KB).

Os ydych chi'n dewis cwblhau hawliad grant unigol:

 1. Cliciwch ar y botwm hawlio grant unigol am dymor Byr.
 2. Nodwch fanylion y dysgwr yn ôl y gofyn ar y ffurflen.
 3. Os nad yw'r dysgwr yn bodoli ar ein cronfa ddata, bydd angen i chi greu proffil dysgwr newydd.
 4. Ym mhroffil y dysgwr, cwblhewch fanylion yr hawliad (mae * yn dynodi maes gorfodol).
 5. Cyflwynwch y ffurflen.
 6. Telir y swm perthnasol i chi drwy Bacs.

Gwyliwch ein fideo am wneud cais am grant unigol isod

Os ydych chi'n dewis gwneud hawliad swmp:

 1. Mae gan ein system swyddogaeth lanlwytho swmp. Mae hyn yn golygu y gallwch chi allforio data yn gyflym ac yn hawdd yn eich system i'r ffurflen hawlio am dymor byr
 2. Cliciwch ar y botwm hawlio grant swmp tymor byr a dilynwch y cyfarwyddiadau yn y porth grantiau.

Gwyliwch ein fideo am wneud hawliadau swmp isod