Hyfforddiant Ansawdd a Sgiliau 'Sbotolau ar y Diwydiant'

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Hyfforddi a Datblygu

Newid diwylliant y diwydiant, Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Gyrfaoedd a recriwtio, Cefnogaeth i gyflogwyr bach

Cymdeithas Drilio Prydain [British Drilling Association]

The Association of Geo-environmental & Geotechnical Specialists; The Federation of Piling Specialists; Equipe; GeoDrilling; HS2

Prydain Fawr

£33,950

2016

Arbenigol

Mae'r prosiect yn ymgyrch i godi ymwybyddiaeth a fydd yn pwysleisio pwysigrwydd cyflogi cwmnïau a phersonél cymwys, hyfforddedig a phroffesiynol; cynyddu hyfforddiant Prentisiaethau newydd a chynyddu derbyniad NVQ; sicrhau bod sefydliadau addysgol sydd â'r cyfrifoldeb dros hyfforddi gweithluoedd y dyfodol yn deall pwysigrwydd cymwysterau perthnasol a gorfodol.

Bydd yn cynhyrchu papur: 'Sbotolau ar Ddiwydiant' - bydd y papur hwn yn rhannu canfyddiadau a ddyfeisiwyd o'r ymgyrch ymwybyddiaeth hon.  Caiff ei gyhoeddi mewn cylchgronau sy'n benodol i'r diwydiant er mwyn codi ymwybyddiaeth ac i sbarduno trafodaeth.

  • Ymgyrch ymgysylltu yn cyrraedd 200 o unigolion, a 30 o sefydliadau
  • Darparu 'diwrnodau drilio' a seminarau

01 Tach 2016

31 Ion 2018

End of project summary

The project finished in January 2018. Funding allowed the British Drilling Association to develop a presentation educating people about the correct standards and qualifications that should be specified before any land drilling project takes place. This presentation was delivered to 467 people at 38 events across the UK. Feedback from participants has been positive.