Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Gyrfaoedd

Adnoddau dysgu, Gyrfaoedd a recriwtio

Wates Construction

Arcadis; Career Ready; Colmore Tang; Wilmott Dixon; BAM Construct UK; Carillion; Turner & Townsend; Engineering UK; North West Construction Hub

Prydain Fawr

£47,152

2017

Seilwaith, Tai, Masnachol, Arbenigol

Mae'r prosiect v yn rhaglen beilot a addaswyd o'r rhaglen arobryn Think Logistics a sefydlwyd yn 2014 fel partneriaeth rhwng nifer o gwmnïau logisteg a'r elusen Career Ready.

Ei nod yw darparu dull effeithiol o ymgysylltu â chyflogwyr mewn ysgolion. Mae gwirfoddolwyr y diwydiant yn darparu gweithdai i bobl iau yn eu harddegau, gan arwain at raglen fanwl o fentora, dosbarthiadau meistr a lleoliadau gwaith ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed.

  • Sefydlu 6 'Think Build Cluster' sy'n cynnwys 24 o gwmnïau adeiladu
  • 600 o gyflogeion i gyflwyno dros 1,000 o enghreifftiau o weithgarwch ymgysylltu i fyfyrwyr Bl 10,11,12 a 13

01 Ion 2017

31 Gor 2018