Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Cwricwlwm cyd-destunol (comisiwn)

Gyrfaoedd

Adnoddau dysgu, Gyrfaoedd a recriwtio

Bouygues UK

Prifysgol y Drindod Dewi Sant, CWIC, Kier Construction, Gyrfaoedd Cymru, CIOB, Morlyn llanw

Cymru

£300,000

2017

Seilwaith, Tai, Masnachol, Arbenigol

Comisiwn: Cwricwlwm â chyd-destun adeiladu i wella apêl gweithio yn y diwydiant adeiladu.

Nod y prosiect yw i ddatblygu adnodd cwricilwm Adeiladu Traws Cymru sy'n hwylso ac yn safoni cynnig o un ben i'r llall, sydd ond yn cael ei wneud gan gwmnîau adeiladu ar sail ad hoc.

Bydd y prosiect yn cefnogi athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd i gyd-destunoli'r cwricwlwm trwy ddatblygu cymorth a chyfarwyddyd i'r cwricwlwm; cynhyrchu adnoddau i gefnogi heriau C & BE Bagloriaeth Cymru.

  • Sefydlu anghenion, dymuniadau a rhwystrau mae athrawon yn eu hwynebu wrth ddarparu adnoddau STEM arloesol
  • Datblygu a pheilota adnoddau ar gyfer 1 flwyddyn academaidd
  • Cyhoeddi ar Go Construct.

01 Mai 2017

31 Mai 2020

Share