Gyrfaoedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Technoleg ddigidol a newydd, Adnoddau dysgu, Gyrfaoedd a recriwtio, Cymwysterau a chyrsiau newydd

Neighbourhood Services Cyf

Class of Your Own; Alt Valley Community Trust; Undeb Adeiladu, Crefftau Perthynol a Thechnegwyr

Lloegr

£454,984

2016

Seilwaith, Tai, Masnachol, Arbenigol

Bydd y prosiect yn gwella gwybodaeth a gallu athrawon ysgol a thiwtoriaid Ôl-16 mewn pynciau amgylchedd adeiledig i ddysgu Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM). 

Bydd BIM4Education yn cydlynu canolfannau'r Ganolfan Rhagoriaeth sy'n gysylltiedig ag achrediad DEC a BIM. Bydd Cyflogwyr, Gweithwyr Proffesiynol Addysgol a Dysgwyr yn gweithio gyda'i gilydd i archwilio atebion i broblemau ynghylch amgylchedd adeiledig, sifil a chynllunio.

  • Datblygu 8 adnodd cynaliadwy
  • Ymgysylltu â 24 o gyflogwyr, 8 sefydliad addysgol a 120 o fyfyrwyr yn y cynllun peilot

01 Med 2016

31 Maw 2018