< Yn ôl i'r canlyniadau chwilio Arwain y diwydiant adeiladu

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Gyrfaoedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Gyrfaoedd a recriwtio

Build UK

CECA; Construction Plant Association; Cross-Industry Construction Apprenticeship Task Force; FMB; NFB; National Association of Shop-fitters; Scottish Building Federation; Scottish Plant Owners Association

Prydain Fawr

£63,280

2016

Seilwaith

Bydd y prosiect yn datblygu pecyn cymorth i ddenu, hyfforddi a chadw gweithle â sgiliau addas.  Gellir addasu'r pecyn cymorth a'i frandio i ddiwallu anghenion y sefydliad.

Bydd yn datblygu fframweithiau newydd a strwythurau cynaliadwy i alluogi ei aelodau i recriwtio, hyfforddi a chadw gweithlu cymwys yn effeithiol nawr ac yn y dyfodol ac o ganlyniad datblygu llwybrau a dilyniant gyrfa

Bydd y prosiect yn datblygu pecyn cymorth i ddenu, hyfforddi a chadw gweithle â sgiliau addas.  Gellir addasu'r pecyn cymorth a'i frandio i ddiwallu anghenion y sefydliad.
Bydd yn datblygu fframweithiau newydd a strwythurau cynaliadwy i alluogi ei aelodau i recriwtio, hyfforddi a chadw gweithlu cymwys yn effeithiol nawr ac yn y dyfodol ac o ganlyniad datblygu llwybrau a dilyniant gyrfa
  • Datblygu a pheilota fframweithiau newydd ar gyfer strwythurau prentisiaeth, uwchsgilio, ailsgilio, trosi, goruchwylwyr, rheolwyr uwch ac is.
  • Gellir cymhwyso'r cynllun peilot ar draws pob sector
  • Bydd adroddiad ymchwil yn cael ei greu ar gydweithio o fewn y gadwyn gyflenwi
  • Datblygu canllawiau hyfforddi yn benodol i'r sector ar lwybrau mynediad, i brentisiaethau, uwchsgilio ac ailsgilio, dilyniant gyrfa, ardoll a chyllid a chardiau CSCS. 

01 Ebr 2016

30 Meh 2017

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Daeth y prosiect i ben ym mis Tachwedd 2017.  Mewn cytundeb â CITB, cafodd y prosiect ei raddio'n ôl i gydnabod y byddai CITB yn bwrw ymlaen â rhai o'r mentrau. Mae Build DU yn parhau i fwrw ymlaen â nifer o fentrau a gynhwysir yn y cynnig gwreiddiol y tu hwnt i'r cyllid CITB.