Safle peilot hyfforddiant APP - parc Quebec

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Technoleg ddigidol a newydd, Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Cefnogaeth i gyflogwyr bach

Drew Smith Limited

East Hants District Council (EHDC), and NEF

Lloegr

£46,320

2017

Seilwaith, Tai, Masnachol

Mae'r prosiect yn gynllun peilot i hyfforddi gweithwyr adeiladu ar y 'Broses Perfformiad Sicr', methodoleg a gynhyrchir gan y National Energy Foundation.  

Datblygir modiwlau mewn: Ymsefydlu ar gyfer safleoedd Proses Perfformiad Sicr, cyflawni perfformiad ar grefftau ffabrigau; cyflawni perfformiad ar y safle crefftau gwasanaethau, rheoli safleoedd ar gyfer perfformiad ynni sicr.

Bydd hyn yn datblygu'n rhaglen hyfforddi y gellir ei defnyddio i  hyfforddi gweithwyr adeiladu ar brosiectau Proses Perfformiad Sicr eraill

Datblygu a pheilota 4 modiwl hyfforddi i 500 o gyflogeion o 21 cyflogwr ar safle Parc Quebec

01 Ion 2017

30 Tach 2017

End of project summary

The project finished in November 2017.  Funding was used to develop new training material to help reduce the energy performance gap in the house building process: four main modules were created covering induction, site and technical managers, fabric trades and service trades.  The project resulted in 265 people being trained across 75 organisations.  The modules are widely available, along with a case study, on the National Energy Foundation website.  The overall impact of the training is not yet known as the results of the final assessment of finished properties on the development has not been completed.