Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach

Toi Lacy [Lacy Roofing]

UAV-AIR Drone trainers, NWRTG

Lloegr

£15,030

2016

Arbenigol

Bydd y prosiect yn hyfforddi pump staff i safon CAA (peilotiaid dronau).  Pwrpas y prosiect yw gwrthod yr angen i staff weithio ar uchder eithafol tra bod arolygiadau gwaith to gan fod gweithio ar uchder yn cyflwyno risg uchel. Felly; rydym yn  edrych i leihau'r nifer o staff sy'n gweithio ar uchder, a thrwy osgoi'r risg y maent yn ei wynebu ar hyn o brydBydd y prosiect hwn yn ein galluogi i gynyddu nifer yr arolygiadau to a gynhelir gennym ni. Bydd hyn yn arwain at staff yn cael eu huwchsgilio a chynnydd mewn allbynnau gwaith.

  • Hyfforddi 5 o staff i fod yn gymwys fel peilotiaid Drôn CAA cofrestredig

01 Ebr 2016

31 Ion 2017

End of project summary

This project was not completed as expected. A course outline was received but no staff undertook any training. The company claimed £10,430 of the project funding in line with their Funding Agreement but due to lack of progress the project was formally terminated by CITB in January 2018.