Rhaglen hyfforddi leinio carthffosydd

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Sectorau a rolau, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Cefnogaeth i gyflogwyr bach

Peter Duffy Cyf

CABWI

Lloegr

£34,191

2016

Seilwaith, Tai, Masnachol, Arbenigol

Bydd y prosiect yn dylunio, datblygu a pheilota rhaglen hyfforddi ac uwchsgilio.  Bydd y rhaglen hon yn hyfforddi newydd-ddyfodiaid o dan fframwaith prentis, ac uwchsgilio staff presennol.

Bydd y rhaglen yn cael ei seilio o amgylch diploma NVQ newydd ar gyfer "Gweithredwyr Technoleg heb Ffosydd" sydd wedi ei gysylltu i gerdyn CSCS ar gyfer gweithiwr crefftus. 

  • Datblygu cwrs hyfforddi modiwlaidd Peter Duffy Limited a pheilota â 280 o ymgeiswyr
  • Darparu cwrs Gweithredwyr i 52 o gyflogeion
  • Uwchsgilio'r tîm hyfforddi yn PDL (Peter Duffy Limited) i ddarparu ac asesu cymwysterau

01 Hyd 2016

30 Ebr 2018