Creu nodiadau cyfarwyddyd sy'n amhenodol i waith dymchwel

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach

National Demolition Training Group [Grŵp Hyfforddi Dymchwel Cenedlaethol]

Ni restrwyd unrhyw bartneriaid

Lloegr

£17,670

2016

Arbenigol

Bydd y y prosiect hwn yn cynhyrchu 5 cyfres o nodiadau cyfarwyddyd sy'n benodol i ddymchwel.  Defnyddir y nodiadau cyfarwyddyd hyn gan aelodau'r Ffederasiwn a'r diwydiant ehangach i gynorthwyo i sicrhau bod wybodaeth staff presennol y sector dymchwel gan gynnwys cyflogeion newydd yn gyfredol gan ddarparu mynediad at nodiadau cyfarwyddyd clir, cryno a chyfredol, sy'n sicrhau gweithio diogel ac arferion da parhaus.

Datblygu a chynhyrchu nodiadau cyfarwyddyd sy'n cwmpasu: 

  • dymchwel paneli strwythuredig• protocol adnoddau dymchwel gwastraff
  • cyfarwyddyd ffrwydron dymchwel
  • symud offer siafftiau lifft yn ystod dymchwel ac adnewyddu
  • Adolygiad dymchwel pen i lawr i brofi llwyth y llawr

01 Aws 2016

31 Gor 2017

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Daeth y prosiect i ben ym mis Tachwedd 2017.  Dim ond dwy set o nodiadau cyfarwyddyd a gynhyrchwyd oherwydd problemau ynghylch adnoddau'r prosiect.  Derbyniodd y cwmni £7,068 o'r £17,670 gwreiddiol a ddyfarnwyd.  

Adnoddau sydd ar gael