New build houses

Grantiau a chyllido

Grantiau cymhwyso

Canfod gwybodaeth am grantiau uwch, arbenigol a grantiau ar gyfer cymwysterau eraill yn y diwydiant adeiladu

Grantiau prentisiaeth

Rydym yn cynnig grantiau i unigolion ar brentisiaethau cymeradwy yng Nghymru, Lloegr a'r Alban

Paratoi'ch cais am gyllid

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi'ch paratoi'n dda pan fyddwch yn llenwi'ch cais. Dysgu rhgor am flaenoriaethau a thelerau ac amodau CITB