Cofnodlyfrau

Rôl y cofnodlyfr yw cofnodi dysgu gydol oes a thystiolaeth tuag at adnewyddu cerdyn eich Gweithredwr Cymwys Glas.

Mae defnydd o'r cofnodlyfr yn wirfoddol a dyma'r opsiwn rhataf i'w ddefnyddio wrth adnewyddu cerdyn gweithredwr cymwys. Hefyd mae llwybrau eraill y gallwch eu dilyn i adnewyddu.

Mae CPCS yn argymell eich bod chi'n defnyddio'r cofnodlyfr i gadw cofnod o'r holl weithgareddau, profion, hyfforddiant a chyflogaeth gweithredol rydych yn ymgymryd â nhw.

Caiff cofnodlyfr ei anfon yn awtomatig pan gyhoeddir eich cerdyn (glas) gweithredwr cymwys cyntaf. Fe'i anfonir at eich cyfeiriad cartref

Os ydych chi'n adnewyddu'ch cerdyn Gweithredwr Cymwys Glas trwy ddefnyddio llwybr y cofnodlyfr, yna dylech drefnu i'r cofnodlyfr gael ei ddilysu cyn cyflwyno'ch cais. Rhaid i hyn gael ei wneud gan Ddilyswr Cymeradwy Cwmni CPCS. Byddant yn adolygu'r cofnodlyfr cyn cwblhau'r adran Datganiad Annibynnol o'r F1/3, Cais i Adnewyddu Cerdyn Gweithredwyr Cymwys CPCS.

Rhennir y cofnodlyfr yn dair adran. Mae'r pedair adran gyntaf yn darparu cofnodion ar gyfer gwahanol agweddau ar eich gyrfa i'w cofnodi a'u cymeradwyo:

  • Adran 1: Cofnod Profiad Gweithredu
  • Adran 2: Cofnod Cyflogaeth
  • Adran 3: Gwybodaeth bellach

Os hoffech chi ddefnyddio'r cofnodlyfri brofi profiad gweithredol parhaus ar yr adeg adnewyddu, rhaid dilyn y camau canlynol:

  • Cofnodwch eich gwaith gweithredu
  • Rhaid i gofnodion gael eu cymeradwyo.
  • Dylid cofnodi lleiafswm o 300 awr ar gyfer pob categori (pro-rata)
  • Wedi'i ddilysu gan Ddilyswr a gymeradwyir gan gwmni cyn cyflwyno cais i Adnewyddu.

Gallwch lawrlwytho tudalennau ychwanegol ar gyfer eich cofnodlyfr am ddim oddi ar yr adran Ddeunydd Cymorth, neu gellir prynu tudalennau pellach trwy gysylltu â'n llinell gymorth CPCS ar 0844 815 7274.