Chwilio Swyddi a Gwneud Cais

Dysgwch am swyddi gwag a chyfleoedd presennol, gan gynnwys rolau parhaol, tymor sefydlog, a phrentisiaethau o fewn CITB.

Ffurflen Gais

Gweithwyr dros dro

Fel rhan o fframwaith caffael y Llywodraeth, mae Capita a Brook Street wedi'u penodi fel gwerthwyr niwtral i gyflenwi gweithwyr dros dro i CITB. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda CITB gallwch chi, yn ogystal â gwirio ein swyddi gwag uchod, hefyd gofrestru gyda'r asiantaethau hyn i fod ar gael ar gyfer aseiniadau dros dro. Cliciwch ar enw'r asiantaeth i fynd i'w tudalennau gwe nhw.


Mynegi Diddordeb mewn rolau Cadeirydd Cyngor pob un o’r Gwledydd a hyd at 9 lle gwag ar gyfer Aelodau

Ref No
Location
Cenedlaethol
Salary
Cydnabyddiaeth ariannol nad ydynt yn
Closing date
30 Ebr 2018

Rheolwr Partneriaethau

Ref No
063/18
Location
Symudol - Gogledd Cymru
Salary
£44,677 i £58,391
Closing date
21 Mai 2018