Prentisiaethau CITB

Mae prentisiaeth yn cyfuno dysgu mewn coleg/darparwr hyfforddiant â phrofiad ar y safle er mwyn rhoi'r cymysgedd cywir o sgiliau technegol ac ymarferol i brentisiaid

 

Manteision cyflogi prentis 

Ni fu byth amser gwell i gynnig prentisiaethau, gydag un o bob pum cyflogwr yn recriwtio mwy o brentisiaid i'w helpu drwy'r hinsawdd economaidd sydd ohoni. 

Byddwch yn cael aelod o staff sy'n llawn cymhelliant a brwdfrydedd ac sydd am ddysgu a helpu eich busnes i dyfu. Yn wir, mae 80% o gyflogwyr yn dweud bod prentisiaid wedi gwneud eu gweithle yn fwy cynhyrchiol. 

Gall ein Rhaglen Profiad Gwaith Adeiladu eich helpu i weld sut y gallai prentis fod yn dda i'ch busnes.

Caiff holl hyfforddiant prentisiaethau CITB ei ddatblygu mewn ymgynghoriad â'r diwydiant, sy'n golygu y bydd prentis yn dysgu'r sgiliau cywir ar gyfer y swydd. 

Ariannu prentisiaethau

CITB yw'r darparwr prentisiaid mwyaf ar gyfer y diwydiant adeiladu, gyda dros 45 mlynedd o brofiad o ddatblygu gweithwyr medrus.

Anelwn at wneud y broses o gyflogi prentis mor hawdd â phosibl drwy ariannu ei hyfforddiant gyda grant o hyd at £10,250 (sydd ar gael i gyflogwyr cymwys sydd wedi'u cofrestru gyda CITB). 

Gall cyflogwyr yn Lloegr hefyd hawlio £1,500 drwy'r Gwasanaeth Prentisiaeth Cenedlaethol os nad ydynt wedi recriwtio prentis yn y 12 mis diwethaf. 

Mae'r Grant Prentisiaeth i Gyflogwyr ar gael ar ben unrhyw grantiau gennym ni i helpu i dalu cyflog eich prentis. 

Cymorth prentisiaeth

Bydd CITB yn rhoi'r cymorth ymarferol gorau i chi yn ystod y broses prentisiaeth, gan gynnwys: 

  • trefnu hyfforddiant i'ch prentis gyda choleg lleol neu'ch darparwr hyfforddiant agosaf
  • talu holl ffioedd arholi'r coleg neu'r darparwr hyfforddiant
  • eich helpu i gwblhau'r gwaith papur sydd ei angen i hawlio grantiau
  • rhoi cyngor ar y treuliau sydd ar gael i adennill costau llety neu deithio

Cofrestru eich prentisiaeth wag

Ffoniwch CITB ar 0300 456 5037 i ddysgu mwy, neu gallwch gofrestru prentisiaeth wag ar-lein. 

Os ydych yn ystyried dechrau prentisiaeth ym maes adeiladu dylech fynd i wefan bconstructive.