Sut i gael Cerdyn Gweithredwr Offer

Mae'r Cynllun Cymhwysedd Offer Adeiladu (CPCS) yn darparu cardiau sgiliau ar gyfer sector offer y diwydiant adeiladu. Mae CPCS yn cwmpasu amrediad eang o gategorïau offer a chategorïau cysylltiedig ag offer, ac mae mwy'n cael eu hychwanegu'n barhaus.

Cerdyn Gweithredwr â Hyfforddiant Coch

Red Trained Operator Card

Beth yw Cerdyn Gweithredwr â Hyfforddiant Coch

Mae'r Cerdyn Gweithredwr â Hyfforddiant Coch yn cadarnhau lefel o sgiliau craidd, gwybodaeth a dealltwriaeth y gellir eu cymhwyso yn y gweithle tan eu bod yn cael eu mesur fel rhai cymwys yn ôl safonau cenedlaethol.

Gall gweithredwyr profiadol a galluog ddal cerdyn gweithredwr hyfforddedig tra'n cael eu mesur yn ôl safonau cenedlaethol trwy SVQ neu NVQ.

Mae'n gerdyn dwy flynedd y gellir ei ymestyn, mae'r cerdyn hwn yn anadnewyddadwy.

Sut  i gael Cerdyn Gweithredwr â Hyfforddiant Coch:

I gael y cerdyn hwn mae angen i chi (yn y drefn hon):

 • Gwneud unrhyw hyfforddiant sydd ei angen i'ch cynyddu i'r safon sydd ei hangen i'ch galluogi i basio'r prawf technegol CPCS. Gall hwn gael ei gyflenwi gan hyfforddwr. 
 • Pasio'r prawf CITB perthnasol ar gyfer iechyd, diogelwch a'r amgylchedd
 • Cyflawni'r prawf theori CPCS (o fewn dwy flynedd o'r prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd CITB).
 • Cyflawni'r prawf ymarferol CPCS (o fewn chwe mis o'r prawf theori ac o fewn dwy flynedd o'r prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd CITB)
 • Cyflenwir y ddau brawf theori ac ymarferol CPCS gan ganolfan brawf CPCS gymeradwy. (Canfod Canolfan Brawf CPCS)

Ar ôl cyflawni'r prawf ymarferol CPCS, bydd y ganolfan brawf CPCS yn gofyn am gerdyn Gweithredwr â Hyfforddiant CPCS (Coch) ar eich rhan.

Cerdyn Gweithredwr Cymwys Glas

Blue Competent Operator Card

Beth yw Cerdyn Gweithredwr Cymwys Glas

Mae'r Cerdyn Gweithredwr Cymwys Glas yn cadarnhau eich bod wedi dangos lefel o  ymwybyddiaeth iechyd, diogelwch a'r amgylchedd trwy brawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd CITB, sy'n sail i wybodaeth trwy brawf theori CPCS, gallu gweithredu trwy brawf ymarferol CPCS a chymhwysedd gweithredu ar y math o offer a ddangosir gan SVQ neu CGC.

Mae gan y Cerdyn Gweithredwr Cymwys Glas fywyd pum mlynedd ac mae'n adnewyddadwy.

Sut i gael Cerdyn Gweithredwr Cymwys Glas

I gael y cerdyn hwn mae angen i chi: 

 • darparu tystiolaeth o gyflawni'r SVQ neu'r NVQ ar gyfer y categori y gwneir cais amdano i'r Ganolfan Brawf CPCS
 • pasio'r prawf CITB perthnasol ar gyfer iechyd, diogelwch a'r amgylchedd
 • cyflawni'r prawf theori CPCS (o fewn dwy flynedd o'r prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd CITB)
 • cyflawni'r prawf ymarferol CPCS (o fewn chwe mis o'r prawf theori ac o fewn dwy flynedd o'r prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd CITB)

Ar ôl cyflawni'r prawf ymarferol CPCS, bydd y ganolfan brawf CPCS yn gofyn am y cerdyn gweithredwr cymwys ar eich rhan.

Ar ôl derbyn eich cerdyn gweithredwr cymwys cyntaf, anfonir cofnodlyfr CPCS atoch. Rôl y cofnodlyfr yw cofnodi dysgu gydol oes a thystiolaeth tuag at adnewyddu cerdyn gweithredwr cymwys.

Categori Trinydd Telesgopig Troad 360º (A77) Newydd

Yn effeithiol o 28 Mawrth 2018, mae'r categori Trinydd Telesgopig Troad 360º (A77) newydd yn disodli'r Trinydd Telesgopig Pob Maint gan gynnwys Troad 360º (A17D).

Mae'r safon newydd wedi'i gwella ac mae bellach yn cwmpasu teithio â llwythi wedi'u crogi ac felly ni fydd angen cymeradwyaeth ar wahân o dan y categori hwn. Mae'r categori newydd hwn hefyd yn cynnwys tasgau gweithio o gwmpas defnydd rhaffau halio nad oedd yn y safon ar gyfer A17D o'r blaen.

Beth mae angen i weithredwr ei wneud:

 • Os oes gennych gymeradwyaeth A17D ar eich cerdyn, byddwch yn derbyn llythyr â gwybodaeth am y categori A77 newydd a chyfarwyddiadau ar sut i'w gael.
 • Os oes gennych gerdyn Gweithredwr Cymwys Glas cyfredol ag A17D arno, ar ôl i chi gwblhau'r Asesiad Trosiannol, byddwch yn cael A77  fel mater o drefn ar eich cerdyn Gweithredwr Cymwys.
 • Pan fyddwch yn adnewyddu eich cerdyn Gweithredwr Cymwys Glas, bydd angen i chi gymryd RT17  sy'n cwmpasu categorïau A17 a A77.
 • Gallwch hefyd wneud Asesiad Ar y Safle ar gyfer A17 os nad oes gennych ddigon o oriau yn eich cofnodlyfr.