Dilyswr Cymeradwy Cwmni CPCS

Beth yw rôl Dilyswr Cymeradwy Cwmni CPCS?

Enwebir Dilyswr Cymeradwy Cwmni CPCS gan y sefydliad sy'n cyflogi ac sy'n cadarnhau, trwy broses o wiriadau, bod y deiliad cerdyn Gweithredwr Cymwys Glas CPCS wedi diwallu'r holl ofynion ar gyfer adnewyddu'r cerdyn CPCS.

Mae'r broses o ddod yn ddilyswr yn ddi-dâl, gyda chadarnhad bod cymeradwyaeth wedi'i gyhoeddi.

Mae Dilyswr Cymeradwy Cwmni'n rhywun a gyflogir mewn swydd reoli ac sydd wedi'i gymeradwyo gan y cwmni at y diben hwn. Efallai y bydd arnynt angen mynediad at gofnodion cwmni er mwyn dilysu cofnodion yn y cofnodlyfr.

Sut i ddod yn Ddilyswr Cymeradwy Cwmni CPCS

I fod yn Ddilyswr Cymeradwy Cwmni CPCS mae angen i chi:

  • fod yn weithiwr i'r cwmni/sefydliad
  • wedi cael eich cymeradwyo at y diben hwn gan gyfarwyddwr/uwch reolwr sy'n gweithio i'r un sefydliad
  • gallu cyrchu gwybodaeth y cwmni, os oes angen, er mwyn cadarnhau'r gwaith a wneir gan y gweithredwr
  • cynorthwyo CITB gyda gwiriadau sicrhau ansawdd ar gofnodlyfrau CPCS
  • ar gyflawni'r gofynion y bydd angen i chi gwblhau'r Ffurflen gais ar gyfer Dilyswr Cymeradwy Cwmni CPCS (F4/1) (PDF, 767kb).

Unwaith y caiff ei gymeradwyo, bydd llythyr cadarnhau'n cael ei gyhoeddi a chaiff cofnod o'r cyflogwr/sefydliad mae'r Dilyswr Cwmni wedi'i gyflogi gydag ef ei gofnodi.